Voorwoord 

De Stichting HeetenWoont heeft conform haar statuten het doel: het scheppen en in stand houden van randvoorwaarden waarbinnen de exploitatie en continuïteit van woon-, en zorg- en werkvoorziening worden veiliggesteld.

Daarnaast zijn er vraagstukken van menselijke maat. HeetenWoont wil samen met de inwoners van Heeten en omgeving de samenleving tot dienst zijn.

De afgelopen jaren is veel tijd gestoken in een aantal projecten die uiteindelijke succesvol van de grond zijn gekomen, (zie hiervoor de rubriek projecten.)

Op dit moment zijn er veel (bouw)activiteiten in Heeten, IJsselgouwe-terrein, Stevenskamp, Veldegge fase 1 en 2, zowel commerciële partijen, stichtingen, als de gemeente Raalte zorgen
daarmee voor continuïteit van de bouwproductie in Heeten. Maar ook de uitbreiding van het industrieterrein is in beweging en van groot belang voor Heeten.

HeetenWoont wil in het belang van de inwoners van Heeten en in samenwerking met Plaatselijk Belang, een controlerende, sturende en adviserende partij zijn.

Jan Regelink, voorzitter bestuur HeetenWoont