Voorwoord 

.De Stichting HeetenWoont heeft conform haar statuten tot doel: het scheppen en in stand houden van randvoorwaarden zoals: contacten onderhouden met gemeente, planontwikkelaars en particulieren betreffende de exploitatie en continuïteit van woon-, zorg en werkvoorzieningen in de Heetense gemeenschap en zodoende kunnen worden veiliggesteld. 

Het bestuur van Stichting Heeten Woont heeft besloten om haar activiteiten voort te zetten onder de vlag van Plaatselijk Belang. Als werkgroep van Plaatselijk Belang kan HeetenWoont nog meer, in het belang van de inwoners van Heeten, een controlerende, sturende en adviserende partij zijn.

HeetenWoont blijft namens Plaatselijk Belang Heeten in contact met de gemeente Raalte maar ook met andere partijen over mogelijke uitbreidingen van woonruimte in de toekomst van Heeten.

Jan Regelink, voorzitter Stichting HeetenWoont