Bestuursvoorzitter Theo Solen overleden

Op 23 oktober 2019 bereikte ons het droevige bericht dat onze voorzitter Theo Solen is overleden.

Theo was een van de oprichters en stuwende kracht achter HeetenWoont. Wij zijn Theo veel dank verschuldigd.
De taken van Theo zullen door het huidige bestuur worden overgenomen.

Voorwoord 

Steeds meer grondposities en gebouwen in Heeten hebben nog geen juiste bestemming en er dreigt verloedering. Een groep vrijwilligers heeft hiernaar gekeken en een Houtskoolschets HeetenWoont 2013 ontwikkeld. In klein comité is hierover gesproken met verantwoordelijke mensen binnen de gemeente Raalte, alsook met Plaatselijk Belang en HOV. Nagedacht moet worden hoe te voorkomen dat Heeten leeg gaat lopen en wat er aan Duurzaamheid c.q. Leefbaar houden van het dorp zal moeten gebeuren. Sterker nog, hoe blijft Heeten als dorp een mooi woon- en werkgemeenschap tussen Raalte en Deventer.

Daarnaast zijn er vele vraagstukken van menselijke aard. HeetenWoont wil samen met de inwoners van Heeten en omgeving de samenleving tot dienst zijn.

De stichting HeetenWoont heeft conform haar statuten ten doel: het scheppen en in stand houden van randvoorwaarden waarbinnen de exploitatie en continuïteit van woon-, zorg- en werkvoorzieningen worden veilig gesteld.

Jan Regelink, voorzitter bestuur