Voorwoord 

De Stichting HeetenWoont heeft conform haar statuten tot doel: het scheppen en in stand houden van randvoorwaarden zoals: contacten onderhouden met gemeente, planontwikkelaars en particulieren betreffende de exploitatie en continuïteit van woon-, zorg en werkvoorzieningen in de Heetense gemeenschap en zodoende kunnen worden veiliggesteld.

HeetenWoont wil in het belang van de inwoners van Heeten en in nauwe samenwerking met Plaatselijk Belang, een controlerende, sturende en adviserende partij zijn.

Verleden:
De afgelopen jaren is veel tijd gestoken in een aantal projecten die succesvol zijn opgeleverd, zoals de invulling in het centrum van de locatie Geertman met vijf woningen.
Ook is de herbestemming van de Rabobank afgerond met op de begane grond kleine kantoorruimten, salons en een prachtige winkel voor allerhande artikelen.

Heden:
Op dit moment zijn er veel bouwactiviteiten in Heeten, op het terrein van de Stevenskamp rijst een prachtig verpleeghuis uit de grond. Het terrein de IJsselgouwe is zo goed als afgerond. Op de Veldegge wordt volop gebouwd en ook op het terrein van de Munink is begonnen met de bouw van de eerste woningen.

Op het industrieterrein wordt binnenkort begonnen met de bouw-gereed maken van de zuidelijke rand van Heeten.

Toekomst:
Waar we als HeetenWoont ons nog wel zorgen om maken is de ontwikkeling van jongerenhuisvesting in Heeten. Dit komt nog maar niet van de grond. Een prachtig plan om op de locatie van de Molenhoek vijf kleine woningen en zes appartementen voor jongeren te realiseren, heeft het helaas niet gehaald. We blijven ons hiervoor inzetten.

Ook zullen we ons bezig houden met de herbestemming van de Rk kerk, de nieuwbouw van de school en projecten die hiermee verwant zijn. De her invulling van het terrein van Boerhof (v.h. Outlet) heeft onze aandacht.

HeetenWoont blijft met de gemeente Raalte maar ook andere partijen in overleg over mogelijke uitbreidingen van woonruimte in de toekomst.

Jan Regelink, voorzitter bestuur HeetenWoont