Bestuursleden

Jan Regelink

Voorzitter

Vanuit mijn beroepspraktijk en als betrokken inwoner wil ik mij inzetten voor de toekomst van Heeten. Wonen, werken en zorg zijn daarbij belangrijke pijlers, waar we continue aandacht aan zullen moeten besteden.

Vanuit mijn professie zie ik het als mijn taak om de beeldkwaliteit te bewaken en te verbeteren zodat Heeten naast een vitaal- en sociaal dorp ook een mooi dorp kan zijn.

Wendy Niessen

Secretaris

Peter Koerkamp

Sinds de zomer van 2022 ben ik woonachtig in het dorp Heeten. Graag zet ik mij in voor de belangen van het dorp omtrent woongenot. Hierin zijn doorstroom, diversiteit in de buurt, veilig en prettig wonen belangrijke pijlers voor mij. Waarin de stem van het dorp leidend is om zo met elkaar een leefbaar en mooi dorp te realiseren voor in de toekomst.

Gerard Daggenvoorde

Penningmeester

Na 25 Lettele-10 jaar Almere en IJsselstein, nu 25 jaar woonachtig in het Sallandse dorp Heeten. Als familieman vind ik het belangrijk om in een sociale, veilige en mooie omgeving te wonen. Daarvoor moeten we met zijn allen zorgen. Zorgen dat er plaats is voor de jongeren, gezinnen, alleenstaanden, ouderen en hulpbehoevenden. Zorgen dat er mogelijkheden zijn voor bedrijfshuisvesting met werkgelegenheid. Ik vind dat iedereen op zijn eigen wijze zijn steentje moet bijdragen aan de leefbaarheid van ons dorp en draag daar graag ook mijn deel aan bij.

Peter Koerkamp

Bestuurslid

Vanaf mijn jeugd ben ik altijd betrokken geweest bij de leefbaarheid en activiteiten in het dorp. Lid van het schoolbestuur, scheidsrechter en jeugd keeperstrainer bij de voetbal en vanaf 2005 voorzitter van het KulturhusTrefpunt.

Met mijn commerciële en bouwkundige ervaring wil ik graag een steentje bij dragen om de leegstand in ons dorp tegen te gaan en de leefbaarheid te bevorderen.

Roy Brinkhof

Bestuurslid

In mijn dagelijks werk ben ik bezig met advisering van zowel ontwikkelaars als aannemers in de bouw. Voor mijn eigen dorp draag ik hier dan ook graag wat aan bij, zeker gezien de hoge woningnood, met name onder de jongeren.

Roy is tevens kandidaat in het bestuur van
Plaatselijk Belang om HeetenWoont daar in de vertegenwoordigen.

Pascal Hol

Bestuurslid

Sinds 2009 woon ik in Heeten. Ongeveer 2 jaar geleden heb ik me aangesloten bij het overleg dat bezig is om over een herbestemming van de kerk in Heeten na te denken. Daaruit ontstond het idee om ook deel te gaan nemen aan het bestuur van HeetenWoont. Het lijkt mij erg leuk om deel uit te maken van dit enthousiaste team om ook een bijdrage te leveren aan een (nog) mooier, beter en leefbaar Heeten. Huisvesting voor starters zal één van mijn speerpunten zijn, om in het dorp een mooi evenwicht te houden tussen jong en oud. Het is belangrijk dat iedereen die graag in Heeten wil starten daar kansen toe krijgt. Vanaf 2005 ben ik fulltime werkzaam geweest in het onroerend goed, in de handel, verhuur en ontwikkeling.