Bestuursleden

Jan Regelink

Vanuit mijn beroepspraktijk en als betrokken inwoner wil ik mij inzetten voor de toekomst van Heeten. Wonen, werken en zorg zijn daarbij belangrijke pijlers, waar we continue aandacht aan zullen moeten besteden. Vanuit mijn professie zie ik het als mijn taak om de beeldkwaliteit te bewaken en te verbeteren zodat Heeten naast een vitaal- en sociaal dorp ook een mooi dorp kan zijn.

Peter Koerkamp

Peter Koerkamp

Vanaf mijn jeugd ben ik altijd betrokken geweest bij de leefbaarheid en activiteiten in het dorp. Lid van het schoolbestuur, scheidsrechter en jeugd keeperstrainer bij de voetbal en vanaf 2005 voorzitter van het KulturhusTrefpunt. Met mijn commerciële en bouwkundige ervaring wil ik graag een steentje bij dragen om de leegstand in ons dorp tegen te gaan en de leefbaarheid te bevorderen.

Gerard Daggenvoorde

Na 25 Lettele-10 jaar Almere en IJsselstein, nu 25 jaar woonachtig in het Sallandse dorp Heeten.
Als familieman vind ik het belangrijk om in een sociale, veilige en mooie omgeving te wonen. Daarvoor moeten we met zijn allen zorgen. Zorgen dat er plaats is voor de jongeren, gezinnen, alleenstaanden, ouderen en hulpbehoevenden. Zorgen dat er mogelijkheden zijn voor bedrijfshuisvesting met werkgelegenheid. Ik vind dat iedereen op zijn eigen wijze zijn steentje moet bijdragen aan de leefbaarheid van ons dorp en draag daar graag ook mijn deel aan bij.