Bestuursleden

Jan Regelink - Architect

Vanuit mijn beroepspraktijk en als betrokken inwoner wil ik mij inzetten voor de toekomst van Heeten. Wonen, werken en zorg zijn daarbij belangrijke pijlers, waar we continue aandacht aan zullen moeten besteden. Vanuit mijn professie zie ik het als mijn taak om de beeldkwaliteit te bewaken en te verbeteren zodat Heeten naast een vitaal- en sociaal dorp ook een mooi dorp kan zijn.

Peter Koerkamp

Peter Koerkamp is per november 2019 toegetreden als bestuurslid van HeetenWoont.

John Boerhof - Penningmeester

Geboren en getogen in Heeten heb ik dankzij velen ruim 40 jaar zaken mogen doen. De laatste jaren zet ik mij in voor het Heetens Hulpgoederen Centrum Filippijnen, de realisatie van de Hospice in Raalte en het Sallands Natuurfair. Graag breng ik mijn kennis en ervaring in binnen de stichting HeetenWoont om het dorp leefbaar te houden.