ANBI

Wijzigingen ANBI-regelgeving 2020
In het belastingplan 2020 zijn geen wijzigingen opgenomen voor wat betreft de ANBI-regelgeving. Naar verwachting zal er in 2020 het een en ander wijzigen met betrekking tot de giftenaftrek en de ANBI-regelgeving. Deze wetgeving zal vanaf 2021 ingaan.

 


Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite.

 • de naam van de instelling
 • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer *
 • het post- of bezoekadres van de instelling
 • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
 • de hoofdlijnen van het beleidsplan *
 • de functie van de bestuurders
 • de namen van de bestuurders
 • het beloningsbeleid *
 • Publiceer zowel het beloningsbeleid voor het bestuur zoals dat in de statuten staat, als voor de directie van de instelling. Publiceer ook het beloningsbeleid voor het personeel. Voor deze laatste groep kunt u volstaan met een verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor het personeel, als dat van toepassing is. Lees meer over de beloning voor bestuurders.
 • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten *
 • een financiële verantwoording *

Een ANBI kan de vereiste gegevens op een eigen internetsite publiceren, of op een gemeenschappelijke internetsite van bijvoorbeeld een brancheorganisatie

* De gegevens zullen verder worden bijgewerkt zodra deze bekend zijn.