Projecten

 

HeetenWoont is een nauw samenspel tussen vastgoed, zorg, welzijn incl. arbeid en private initiatieven. In de houtskoolschets van de Stichting HeetenWoont zijn beoogde grondposities in beeld gebracht naast teksten die een inzicht geven in de beleidsmaterie waarmee allen van doen hebben.

Gestart wordt met de beoogde grondposities in de Houtkoolschets, in te vullen met het vraag en aanbod, welke is ontstaan door de werkgroepen vanuit Heeten 2025.

Als stichting zullen we hier nog meerdere invullingen aan kunnen geven, die de leefbaarheid van ons dorp vergroten.

Voorbeelden zijn:

  • Het initiëren van een bredere invulling van de Stevenskamp, in samenspraak met Zorggroep Raalte, zodat Stevenskamp voor ons dorp blijft behouden.
  • Invulling geven aan het onderzoek: behoefte huurwoningen onder jongeren, door daadwerkelijk grondposities, kandidaat huurders, en investeerders met elkaar te verbinden.
  • Een woonzorgproject voor autisme te realiseren.
  • Een duurzame invulling aan de locaties IJsselgouwe en het Boerhof / Outlet-terrein te geven.