Opgeleverde projecten

Locatie Geertman.

Alle woningen zijn verkocht en inmiddels bewoond.

Bij de Bank (v.h. Rabobank)

Kantoor, salons, winkelruimte en 6 appartementen voor alleen gaanden.

Projecten in voorbereiding

Herbestemming Rk kerk Maria Onbevlekte Ontvangenis

HeetenWoont is onderdeel van de werkgroep die zich bezighoud met verkenningen over de herbestemming van de kerk voor de toekomst.

Zoals het Parochiebestuur heeft aangekondigd zullen vele katholieke kerken in de gemeente Raalte in de toekomst als kerk gaan verdwijnen. Voor Heeten zal dat ergens tussen 2025 en 2030 zijn. Toch is het goed om hierover nu al na te denken Hoe gaan we een bestemming vinden die recht doet aan de kerk en aan de inwoners van Heeten?