Projecten Wonen

 

HeetenWoont is actief bij de volgende projecten in uitvoering en voorbereiding:

Locatie Geertman

Het al jaren braakliggend terrein in het centrum van het Dorp tegenover Brasserie Dertien “locatie Geertman” heeft eindelijke zijn invulling gekregen. De hier ontwikkelde vijf woningen zijn nagenoeg gereed. Een mooie aanvulling van ons dorpscentrum

Locatie Rabobankgebouw

De herbestemming van het voormalige Rabobankgebouw wordt in 2021 afgerond.
Het pand is aangekocht door twee Heetense jonge ondernemers, die zeer voortvarend van start zijn gegaan met het inrichten van de begane grond voor jonge ondernemers.
Op de 1e verdieping is de handtekening gezet voor het realiseren van 6 appartementen voor jonge en/of alleen gaande mensen.

Locatie Molenhoek

Er zijn nieuwe ontwikkelingen voor de locatie Molenhoek, hierover zijn gesprekken gaande met de eigenaar en de gemeente Raalte.

Locatie IJsselgouwe

Het terrein van de IJsselgouwe raakt al behoorlijk vol met vrijstaande en geschakelde woningen, de laatste bouwontwikkelingen worden zeer waarschijnlijk in 2021 afgerond.

De Veldegge

Fase 2-1 is nagenoeg vol gebouwd, eind januari 2021 word fase 2-2 uitgegeven door de gemeente Raalte.

R.K. Kerk H. Maria onbevlekt Ontvangen

Een herbestemming van de in de toekomst leegstaande kerkgebouw, zal in samenwerking met ander partijen de nodige aandacht gaan vragen.


Daarnaast zijn er nog enkele projecten die door de gezondheidscrisis op dit moment zijn opgeschort.

  • “Hisloa” appartementen voor jongeren met een ontwikkelingsachterstand.
  • Verbouwing en gevelaanpassing Brasserie Dertien.